Year: 2011

Byens Spejl

Nuuks Plads

Nuuks Plads

Byens Spejl er et midlertidigt, stedsspecifikt udsmykningsprojekt arrangeret af Foreningen Hovedstadens Forskønnelse i samarbejde med Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum, Byens Hegn og Metroselskabet. Initiativet er støttet af forskellige danske fonde.

Jeg skal i januar, februar og marts 2012 arbejde med færdiggørelse af et stort værk på træplader, der skal placeres ved ringmetro-byggeriet Nuuks Plads, Nørrebro (ved hjørnet Jagtvej og Hans Egede Gade). Værket males direkte på træplader og bliver 2,5 x 20 m.

Maleriet opsættes i løbet af 2012 og vil være at se i en periode på et halvt år.

For mere information: www.forskønnelsen.dk.

Byens Spejl [City Mirror] is a temporary, site specific commission arranged by Foreningen Hovedstadens Forskønnelse [Society for the Beautification of Copenhagen] in collaboration with The Danish Art Foundation`s Committee for Public Art, Byens Hegn [City Fence] and Copenhagen Metro. The initiative is supported by various Danish foundations.

In Jan, Feb. and Mar. 2012 I will be working on the completion of a large painting on wooden panels, which shall be placed at the Metro-Ring construction at Nuuks Square, Nørrebro (at the corner of Jagtvej and Hans Egede Gade). The work will be painted directly onto wooden panels (2.5m x 20m).

The painting will be set up in 2012 and can be seen for a period of six months.

For more information: www.forskønnelsen.dk.

Posted on by cyf Posted in commission, nuuks plads | Comments Off on Byens Spejl

Source Material

source material

Posted on by cyf Posted in commission, nuuks plads | Comments Off on Source Material

Eliscavator-blog

Eliscavator (Hyllemose, Nørgård & Nørholm) har fået en blog: løbende tilføjes fotos med diverse kildemateriale, møde- og værkstedssnapshots. Og ”old news”, som er respektive, ældre værker og arrangementer, aldrig før udgivet.

Hyllemose, Nørgård & Nørholm (Eliscavator) now have a blog – adding photos with diverse source material and meeting- and workshop snapshots. And “old news” which is respectively, older works and arrangements, never previously released.

Posted on by cyf Posted in eliscavator | Comments Off on Eliscavator-blog