Category Archives: commission

Indvielse af KULBANE ALLE ved Vigerslev Allé St.

Posted on by Lise Posted in commission, events | Comments Off on Indvielse af KULBANE ALLE ved Vigerslev Allé St.

KULBANE ALLE

Flisebelægningen er i fuld gang ved Vigerslev Allé Station. Titlen på det stedsspecifikke værk KULBANE ALLE er en hilsen til Vigerslev Allé og til det nye Kulbanekvarters historie med det hedengangne Valby Gasværk.

Tak til Kunstforeningen Kulbanekvarteret, Københavns Kommune og Banedanmark.

 

Posted on by Lise Posted in commission | Comments Off on KULBANE ALLE

KULBANE ALLE

KULBANE ALLE er en stedsspecifik udsmykning til viadukten ved Vigerslev Allé station. Projektet realiseres i efteråret 2021.

Tak til Kunstforeningen Kulbanekvarteret i samarbejde med Områdefornyelsen Kulbanekvarteret, Københavns Kommune og Banedanmark.

Fotos er fra de første skitser til pitch-konkurrencen. Mønstre og farver skal komponeres i fliser á 20 x 20cm. KULBANE ALLE sender en hilsen til Vigerslev Allé. ALLE i betydningen “alle sammen” og KULBANE henviser selvfølgelig til det nye Kulbanekvarter og områdets historie med det hedengangne Valby Gasværk. Værket tager udgangspunkt i det blandede kvarter, hvor mønstret kan anskues som en slags mellem-menneskelig sammenhængskraft; samtidigt mimer udsmykningen noget hjemligt og genkendeligt. På denne lokalitet er folk i transit fra A til B – gående,  cyklende, kørende. Hér stiger man f.eks. af toget og kommer hjem til sit hood.

Posted on by Lise Posted in commission | Comments Off on KULBANE ALLE

Fri & lige. Multikulturhuset i Sønderborg.

Det store relief i udsmykningen Fri & lige. Montage og LED proces.

Posted on by Lise Posted in commission | Comments Off on Fri & lige. Multikulturhuset i Sønderborg.

Indvielse af udsmykningen MAGNETIC FIELDS

Magnetic Fields SDU

Velkommen til indvielsen af udsmykningen MAGNETIC FIELDS i undervisningsbygningen på Teknisk Fakultet, Syddansk Universitet, Odense.

Fredag d. 2. september kl 13 – 14.30 i atrium.

Posted on by Lise Posted in commission | Comments Off on Indvielse af udsmykningen MAGNETIC FIELDS

Udsmykning. Teknisk Fakultet. SDU. Odense.

SDU

Rasmussen Skilte i fuld gang med første store væg af 2 (foto: Rasmussen Skilte)

 

Posted on by Lise Posted in commission | Comments Off on Udsmykning. Teknisk Fakultet. SDU. Odense.

Mødeniche Teknisk Fakultet, SDU, Odense.

mødeniche

En del af udsmykningen i undervisningsbygningen på det nye Teknisk Fakultet, SDU, Odense. Rasmussen Skilte er her igang med bemalingen af vægge i mødenicherne.

 

Posted on by Lise Posted in commission | Comments Off on Mødeniche Teknisk Fakultet, SDU, Odense.

Rosetter på trapper. Undervisningsbygningen, Teknisk Fakultet, SDU, Odense

IMG_0392 IMG_0423 IMG_0393 IMG_0440 IMG_0399 IMG_0397

Rosetterne er en del af min udsmykning på Teknisk Fakultets nye undervisningsbygning, SDU, Odense. Trapperne er i begge gavle af huset, hvor væggene er malet gul (sydgavlen) og blå (nordgavlen), som en form for retningsgivere. I løbet af sommeren 2016 vil udsmykningen gøres færdig med bl.a. bemaling af 2 store betonvægge igennem 4 etager.

Posted on by Lise Posted in commission | Comments Off on Rosetter på trapper. Undervisningsbygningen, Teknisk Fakultet, SDU, Odense

Udsmykning SDU Odense

IMG_9831 IMG_9833IMG_9835 IMG_9841

De første rosetter er monteret i undervisningsbygningen på SDU i Odense.

Posted on by Lise Posted in commission | Comments Off on Udsmykning SDU Odense

Skitsearbejde

Arbejder p.t. på skitseforslag bestilt af Bygningsstyrelsen til Syddansk Universitet i Odense. Det drejer sig bl. a. om bemaling af 2 store betonvægge i et 4 etagers højt rum, som forbinder det nye Teknisk Fakultet med resten af campus. Huset bliver den kommende undervisningsbygning til Teknisk Fakultet og byggeriet forventes færdigt i efteråret 2015.

D. 4. sept. 2014 blev mit forslag vedtaget ved et kunstudvalgsmøde på SDU. Udover bemaling og montering af indrammede værker på betonvægge består den bygningsintegrerede udsmykning også af digital print på glas ved trapper og glasvægge ind til undervisningsrum. Hele projektet forventes endeligt udført medio august 2016.

 

Posted on by Lise Posted in commission | Comments Off on Skitsearbejde

Details from FØR ARKIV LÅ EN MARK

More images at Evighedsblog.

Posted on by cyf Posted in commission, nuuks plads | Comments Off on Details from FØR ARKIV LÅ EN MARK

Før Arkiv lå en Mark

Posted on by cyf Posted in commission, nuuks plads | Comments Off on Før Arkiv lå en Mark

Før Arkiv lå en Mark

VELKOMMEN til indvielse af værket Før Arkiv lå en Mark, som er et 20m langt maleri til udsmykning af metrobyggerihegnet ved Nuuks Plads, Nørrebro. Der vil blive holdt et par taler og serveret drikkevarer, og sidst men ikke mindst vil Molly Haslund udfører en performance, specielt lavet til begivenheden. Maleriet vil være at se på stedet i 1/2 år.

Værket er en del af projektet, Byens Spejl, initieret af Foreningen Hovedstadens Forskønnelse i samarbejde med Statens Kunstfond og Metroselskabet, støttet af forskellige fonde (se pressemeddelelse).

Sted: hjørnet af Jagtvej og Hans Egede Gade (v. Nørrebro Park Skole og starten af selve Nørrebroparken)
Tid: torsdag d. 16. aug. kl. 17-18

Glæder mig til at se jer!

Mkh Lise

Posted on by cyf Posted in commission, nuuks plads | Comments Off on Før Arkiv lå en Mark

Metro Wall in progress Feb. 2012

Posted on by Lise Posted in commission, nuuks plads | Comments Off on Metro Wall in progress Feb. 2012

Byens Spejl

Nuuks Plads

Nuuks Plads

Byens Spejl er et midlertidigt, stedsspecifikt udsmykningsprojekt arrangeret af Foreningen Hovedstadens Forskønnelse i samarbejde med Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum, Byens Hegn og Metroselskabet. Initiativet er støttet af forskellige danske fonde.

Jeg skal i januar, februar og marts 2012 arbejde med færdiggørelse af et stort værk på træplader, der skal placeres ved ringmetro-byggeriet Nuuks Plads, Nørrebro (ved hjørnet Jagtvej og Hans Egede Gade). Værket males direkte på træplader og bliver 2,5 x 20 m.

Maleriet opsættes i løbet af 2012 og vil være at se i en periode på et halvt år.

For mere information: www.forskønnelsen.dk.

Byens Spejl [City Mirror] is a temporary, site specific commission arranged by Foreningen Hovedstadens Forskønnelse [Society for the Beautification of Copenhagen] in collaboration with The Danish Art Foundation`s Committee for Public Art, Byens Hegn [City Fence] and Copenhagen Metro. The initiative is supported by various Danish foundations.

In Jan, Feb. and Mar. 2012 I will be working on the completion of a large painting on wooden panels, which shall be placed at the Metro-Ring construction at Nuuks Square, Nørrebro (at the corner of Jagtvej and Hans Egede Gade). The work will be painted directly onto wooden panels (2.5m x 20m).

The painting will be set up in 2012 and can be seen for a period of six months.

For more information: www.forskønnelsen.dk.

Posted on by cyf Posted in commission, nuuks plads | Comments Off on Byens Spejl

Source Material

source material

Posted on by cyf Posted in commission, nuuks plads | Comments Off on Source Material